FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
JABATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A (Penyelidikan) MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT19: Sarjana Pendidikan Pengurusan Perniagaan) PT19: Doktor Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
  PT57: Doktor Falsafah (Keusahawanan)

PT58: Doktor Falsafah (Pemasaran)

PT59: Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)
    MT138: Sarjana Pentadbiran Perniagaan
MT78: Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)    
MT79: Sarjana Pengurusan (Pemasaran) PT60: Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)
MT79: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)

MT80: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)
PT148: Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) 

PT149: Doktor Falsafah (Sistem Maklumat Pengurusan)
MT81: Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)  
MT148: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan)  
MT149: Sarjana Pengurusan (Sistem Maklumat Pengurusan)