FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A (Penyelidikan) MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT23: Sarjana Pendidikan (Perakaunan) PT23: Doktor Falsafah Pendidikan Perakaunan

PT82: Doktor Falsafah (Kewangan Islam)

PT114: Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan)

PT115: Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan)

PT141: Doktor Falsafah Perakaunan

PT142: Doktor Falsafah Kewangan (Pengurusan Kewangan)
MT82: Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)

MT114: Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)

MT115: Sarjana Perakaunan (Pengurusan Perakaunan)

MT141: Sarjana Perakaunan

MT142: Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan)