FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
Rabu, Oktober 04, 2017 Nazri Hamid Program Pascasiswazah 230
JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MOD A (Penyelidikan) MOD B (Penyelidikan dan Disertasi) MOD C (Kerja Kursus) Penyelidikan MT23: Sarjana Pendidikan (Perakaunan) PT23: Doktor Falsafah Pendidikan Perakaunan PT82: Doktor Falsafah (Kewangan Islam) PT114: Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan) PT115: Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan) PT141: Doktor Falsafah Perakaunan PT142: Doktor Falsafah Kewangan (Pengurusan Kewangan) MT82: Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam) MT114: Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan) MT115: Sarjana Perakaunan (Pengurusan Perakaunan) MT141: Sarjana Perakaunan MT142: Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan)
JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A (Penyelidikan) MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT23: Sarjana Pendidikan (Perakaunan) PT23: Doktor Falsafah Pendidikan Perakaunan

PT82: Doktor Falsafah (Kewangan Islam)

PT114: Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan)

PT115: Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan)

PT141: Doktor Falsafah Perakaunan

PT142: Doktor Falsafah Kewangan (Pengurusan Kewangan)
MT82: Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)

MT114: Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)

MT115: Sarjana Perakaunan (Pengurusan Perakaunan)

MT141: Sarjana Perakaunan

MT142: Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan)