FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
PROGRAM EKSEKUTIF    PASCA SISWAZAH FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
PROGRAM    PERKARA
 
1.      PROGRAM EKSEKUTIF SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PENDIDIKAN).
2.      PROGRAM EKSEKUTIF SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MBA).
3.      PROGRAM IJAZAH DOKTOR PENDIDIKAN (KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN).
 
I.                    TAKWIM AKADEMIK
II.                  PERATURAN AKADEMIK PENGAJIAN SISWAZAH
-          http://ips043.wix.com/upsi#!academic-rule--regulation/c9ul
III.               PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS
IV.               STRUKTUR PROGRAM
V.                 SENARAI KURSUS
VI.               PECAHAN PEMBAYARAN YURAN
VII.            KAEDAH PEMBAYARAN YURAN
-          http://bendahari.upsi.edu.my/images/memobend/kaedah_bayaran_yuran_pelajar.pdf
VIII.          BORANG FPE
-          Borang Penyerahan Kertas Projek Awal
http://fpe.upsi.edu.my/images/Borang_Pasca/borg%20laporan%20projek%20awal.pdf
-          Borang Penyerahan Kertas Projek Akhir
http://fpe.upsi.edu.my/images/Borang_Pasca/Borg%20laporan%20projek%20akhir.pdf
-          Borang EPRD
http://media.wix.com/ugd/e9b64f_8f822fc771ab47429cd57cb6a525511a.pdf
IX.               PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN SEBAGAI PELAJAR
-          http://eportal.upsi.edu.my/
X.                 PANDUAN PENULISAN TESIS
-          http://www.ips.upsi.edu.my/#!guidelines/co0z
XI.               PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN
-          http://media.wix.com/ugd/e9b64f_b0cb8bfca3ac4ea1a73ced00a60350ff.pdf
XII.            SENARAI PENYELARAS PROGRAM EKSEKUTIF
a.       Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Dr. Ibrahim bin Tamby Chek
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Prof. Dr. Abdul Jumaat bin Mahajar
c.       Program Ijazah Doktor Pendidikan (Kepimpinan dan Dasar Pendidikan)
-          Dr. Mahaliza binti Mansor

XIII.          TEMPOH PENGAJIAN
a.       Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Kaedah pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan bidang tugas pelajar-pelajar seperti kuliah; seminar, pembentangan kertas kerja; latihan modular; praktikum/penyelidikan/internship; bengkel; penulisan disertasi; dan program kolaborasi.
-          Jangkamasa pengajian adalah 1 ½ tahun hingga 2 tahun
 
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Kaedah pengajaran adalah berbentuk Kuliah, amali,pembelajaran teradun dan kertas projek.
-          Jangkamasa pengajian adalah :


Pengajian    

Sepenuh Masa
Minimum            1 ½ Tahun (3 Semester)    Maksimum         3 Tahun (6 Semester)

Separuh Masa  
Minimum            2 Tahun (4 Semester)        Maksimum         5 tahun (10 Semester)
 
XIV.         LOKASI KULIAH
a.         Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Kuliah Kohort 8 Kuching diadakan di Swinburne University, Kuching, Sarawak manakala kuliah Kohort 3 Sibu diadakan di Hotel Paramount, Sibu, Sarawak.
 
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Kuliah bagi program ini diadakan di Maktab Koperasi Malaysia, Bangunan IEM, Jalan Selangor, Petaling Jaya.
 
 
II.               PERATURAN AKADEMIK PENGAJIAN SISWAZAH
III.              PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS
a)    Kursus-kursus akan didaftarkan oleh fakulti ke Institut Pengajian Siswazah (IPS) bagi setiap semester.
b)   Syarat pendaftaran kursus bagi setiap pelajar Program Eksekutif adalah pelajar perlu menjelaskan keseluruhan bayaran yuran bagi setiap semester sebelum bermulanya semester baru.
 
IV.              STRUKTUR PROGRAM
Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Bagi memperoleh Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan), pelajar diwajibkan lulus sebanyak 42 kredit bagi kursus-kursus dan kertas projek yang telah ditetapkan untuk program ini. Struktur program adalah seperti berikut:
 
VI.              PECAHAN PEMBAYARAN YURAN
a.       Pecahan Bayaran Yuran Untuk Program Eksekutif Sarjana  Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
PENGAJIAN
BAYARAN
SABAH & SARAWAK
 
Semester 1         RM 6,000.00
Semester 2         RM 5,000.00
Semester 3         RM 5,000.00
Semester 4         RM 5,000.00
JUMLAH               RM 21,000.00
 
 
b.      Pecahan Bayaran Yuran Untuk Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaaan
 
PENGAJIAN            BAYARAN
SEMENANJUNG MALAYSIA
Semester 1         RM 5,000.00
Semester 2         RM 5,000.00
Semester 3         RM 5,000.00
Semester 4         RM 5,000.00
JUMLAH               RM 20,000.00
                     
 
 
Bil No. Pendaftaran Nama Program Mod Program Bidang NEC
(National Education Code)
Tahap Tarikh Mula No. Siri Sijil
Program Ijazah Sarjana
1. MQA/FA5765 Ijazah Sarjana Pengurusan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)] Penyelidikan 345 7 29/04/2013 11712
2. MQA/FA5766 Ijazah Sarjana Pengurusan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Pengurusan (Pemasaran)] Penyelidikan 342 7 29/04/2013 11713
3. MQA/FA5767 Ijazah Sarjana Pengurusan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)] Penyelidikan 345 7 29/04/2013 11714
4. MQA/FA5768 Ijazah Sarjana Pengurusan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)] Penyelidikan 345 7 29/04/2013 11715
5. MQA/FA5769 Ijazah Sarjana Pengurusan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)] Penyelidikan 345 7 29/04/2013 11716
6 MQA/FA5770

Ijazah Sarjana Perakaunan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)

Penyelidikan 343 7 29/04/2013 11717
7 MQA/FA5771 Ijazah Sarjana Perakaunan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)] Penyelidikan 344 7 29/04/2013 11718
8 MQA/FA5772 Ijazah Sarjana Perakaunan [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Pengurusan)] Penyelidikan 344 7 29/04/2013 11719
9 MQA/FA5773 Ijazah Sarjana Ekonomi [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan)] Penyelidikan 314 7 29/04/2013 11720
10 MQA/FA5774 Ijazah Sarjana Ekonomi [Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)] Penyelidikan 314 7 29/04/2013 11721
Program Doktor Falsafah
11 MQA/FA5776 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)] Penyelidikan 145 8 29/04/2013 11722
12 MQA/FA5777 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan)] Penyelidikan 145 8 29/04/2013 11723
13 MQA/FA5778 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)] Penyelidikan 145 8 29/04/2013 11724
14 MQA/FA5779 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan)] Penyelidikan 145 8 29/04/2013 11725
15 MQA/FA5780 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Keusahawanan)] Penyelidikan 345 8 29/04/2013 11726
16 MQA/FA5781 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pemasaran)] Penyelidikan 342 8 29/04/2013 11727
17 MQA/FA5782 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)] Penyelidikan 345 8 29/04/2013 11728
18 MQA/FA5783 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)] Penyelidikan 345 8 29/04/2013 11729
19 MQA/FA5784 Doktor Falsafah [Dahulu dikenali sebagai Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)] Penyelidikan 314 8 29/04/2013 11730
JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A (Penyelidikan) MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT23: Sarjana Pendidikan (Perakaunan) PT23: Doktor Falsafah Pendidikan Perakaunan

PT82: Doktor Falsafah (Kewangan Islam)

PT114: Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan)

PT115: Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan)

PT141: Doktor Falsafah Perakaunan

PT142: Doktor Falsafah Kewangan (Pengurusan Kewangan)
MT82: Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)

MT114: Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)

MT115: Sarjana Perakaunan (Pengurusan Perakaunan)

MT141: Sarjana Perakaunan

MT142: Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan)
   
JABATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A (Penyelidikan) MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT19: Sarjana Pendidikan Pengurusan Perniagaan) PT19: Doktor Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
  PT57: Doktor Falsafah (Keusahawanan)

PT58: Doktor Falsafah (Pemasaran)

PT59: Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)
    MT138: Sarjana Pentadbiran Perniagaan
MT78: Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)    
MT79: Sarjana Pengurusan (Pemasaran) PT60: Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)
MT79: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)

MT80: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)
PT148: Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) 

PT149: Doktor Falsafah (Sistem Maklumat Pengurusan)
MT81: Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)  
MT148: Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan)  
MT149: Sarjana Pengurusan (Sistem Maklumat Pengurusan)  
JABATAN EKONOMI
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A
(Penyelidikan)
MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT20: Sarjana Pendidikan (Ekonomi) PT20: Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)

PT61: Doktor Falsafah (Ekonomi Pembangunan)

PT62: Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)

PT143: Doktor Falsafah (Ekonomi)

PT144: Doktor Falsafah (Ekonometrik)

PT145: Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa)

PT146: Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi)

PT147: Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)

PT163: Doktor Falsafah (Ekonomi Islam)
MT83: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan) 

MT84: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)

MT143: Sarjana Ekonomi

MT144: Sarjana Ekonomi (Ekonometrik)

MT145: Sarjana Ekonomi (Perdagangan Antarabangsa)

MT146: Sarjana Ekonomi (Pengurusan dan Organisasi)

MT147: Sarjana Ekonomi (Keusahawanan dan Industri)

MT163: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Islam)