FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
PROGRAM EKSEKUTIF    PASCA SISWAZAH FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
PROGRAM    PERKARA
 
1.      PROGRAM EKSEKUTIF SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PENDIDIKAN).
2.      PROGRAM EKSEKUTIF SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MBA).
3.      PROGRAM IJAZAH DOKTOR PENDIDIKAN (KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN).
 
I.                    TAKWIM AKADEMIK
II.                  PERATURAN AKADEMIK PENGAJIAN SISWAZAH
-          http://ips043.wix.com/upsi#!academic-rule--regulation/c9ul
III.               PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS
IV.               STRUKTUR PROGRAM
V.                 SENARAI KURSUS
VI.               PECAHAN PEMBAYARAN YURAN
VII.            KAEDAH PEMBAYARAN YURAN
-          http://bendahari.upsi.edu.my/images/memobend/kaedah_bayaran_yuran_pelajar.pdf
VIII.          BORANG FPE
-          Borang Penyerahan Kertas Projek Awal
http://fpe.upsi.edu.my/images/Borang_Pasca/borg%20laporan%20projek%20awal.pdf
-          Borang Penyerahan Kertas Projek Akhir
http://fpe.upsi.edu.my/images/Borang_Pasca/Borg%20laporan%20projek%20akhir.pdf
-          Borang EPRD
http://media.wix.com/ugd/e9b64f_8f822fc771ab47429cd57cb6a525511a.pdf
IX.               PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN SEBAGAI PELAJAR
-          http://eportal.upsi.edu.my/
X.                 PANDUAN PENULISAN TESIS
-          http://www.ips.upsi.edu.my/#!guidelines/co0z
XI.               PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN
-          http://media.wix.com/ugd/e9b64f_b0cb8bfca3ac4ea1a73ced00a60350ff.pdf
XII.            SENARAI PENYELARAS PROGRAM EKSEKUTIF
a.       Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Dr. Ibrahim bin Tamby Chek
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Prof. Dr. Abdul Jumaat bin Mahajar
c.       Program Ijazah Doktor Pendidikan (Kepimpinan dan Dasar Pendidikan)
-          Dr. Mahaliza binti Mansor

XIII.          TEMPOH PENGAJIAN
a.       Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Kaedah pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan bidang tugas pelajar-pelajar seperti kuliah; seminar, pembentangan kertas kerja; latihan modular; praktikum/penyelidikan/internship; bengkel; penulisan disertasi; dan program kolaborasi.
-          Jangkamasa pengajian adalah 1 ½ tahun hingga 2 tahun
 
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Kaedah pengajaran adalah berbentuk Kuliah, amali,pembelajaran teradun dan kertas projek.
-          Jangkamasa pengajian adalah :


Pengajian    

Sepenuh Masa
Minimum            1 ½ Tahun (3 Semester)    Maksimum         3 Tahun (6 Semester)

Separuh Masa  
Minimum            2 Tahun (4 Semester)        Maksimum         5 tahun (10 Semester)
 
XIV.         LOKASI KULIAH
a.         Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Kuliah Kohort 8 Kuching diadakan di Swinburne University, Kuching, Sarawak manakala kuliah Kohort 3 Sibu diadakan di Hotel Paramount, Sibu, Sarawak.
 
b.      Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaan
-          Kuliah bagi program ini diadakan di Maktab Koperasi Malaysia, Bangunan IEM, Jalan Selangor, Petaling Jaya.
 
 
II.               PERATURAN AKADEMIK PENGAJIAN SISWAZAH
III.              PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS
a)    Kursus-kursus akan didaftarkan oleh fakulti ke Institut Pengajian Siswazah (IPS) bagi setiap semester.
b)   Syarat pendaftaran kursus bagi setiap pelajar Program Eksekutif adalah pelajar perlu menjelaskan keseluruhan bayaran yuran bagi setiap semester sebelum bermulanya semester baru.
 
IV.              STRUKTUR PROGRAM
Program Eksekutif Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
-          Bagi memperoleh Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan), pelajar diwajibkan lulus sebanyak 42 kredit bagi kursus-kursus dan kertas projek yang telah ditetapkan untuk program ini. Struktur program adalah seperti berikut:
 
VI.              PECAHAN PEMBAYARAN YURAN
a.       Pecahan Bayaran Yuran Untuk Program Eksekutif Sarjana  Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
PENGAJIAN
BAYARAN
SABAH & SARAWAK
 
Semester 1         RM 6,000.00
Semester 2         RM 5,000.00
Semester 3         RM 5,000.00
Semester 4         RM 5,000.00
JUMLAH               RM 21,000.00
 
 
b.      Pecahan Bayaran Yuran Untuk Program Eksekutif Sarjana Pentadbiran Perniagaaan
 
PENGAJIAN            BAYARAN
SEMENANJUNG MALAYSIA
Semester 1         RM 5,000.00
Semester 2         RM 5,000.00
Semester 3         RM 5,000.00
Semester 4         RM 5,000.00
JUMLAH               RM 20,000.00