Perlindungan Data

 


Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan

 

dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian 

 

yang tidak dibenarkan.

 Keselamatan Storan

 


Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan 

 

menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai..

 

 

Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat

yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang

mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam

lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan  efektif. Contohnya seperti di

dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan

oleh anda melalui  e-mel.

 

 
Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Portal/Laman Web yang Lain?

Portal ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web

ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai

dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi

setiap portal/laman web yang dilayari.


Pindaan Dasar 

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman

ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu,

bagaimana maklumat dikongsi  bersama pihak yang lain.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang

dialamikerana menggunakan maklumat dalam portal ini.