^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

Penyelidikan dan Inovasi FPE berperanan menyelaras, mengurus dan menyelia bidang penyelidikan, penerbitan dan pengkomersialan, penginovasian serta perundingan (4P). Selaras dengan itu Fakulti telah menubuhkan Jawatankuasa 4P bagi membantu sasaran dan pencapaian 4P universiti.

Jawatankuasa 4P FPE ini berfungsi sebagai:

  1. a.Badan pengantara antara fakulti dengan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UPSI
  2. b.Menggalakan, Menyelaras dan menilai permohonan geran penyelidikan, perundingan dan pengkomersialan
  3. c.Menyelaras dan melantik panel penilai geran penyelidikan, buku, jurnal, monograf dan modul pembelajaran dan pengajaran
  4. d.Menganjurkan seminar penyelidikan peringkat fakulti dari masa ke semasa bagi menggalakan budaya penyelidikan dalam kalangan pensyarah dan pelajar fakulti.

Senarai Ahli Jawatankuasa 4P FPE 2013-2014

Pengerusi                                         : Dr. Rohaila Yusof (Dekan FPE)

Timb. Pengerusi                               : Dr. Jamal @ Nordin Yunus (TDPI)

Setiausaha                                        : Pn. Nurul Fazdillah Sapengin

AJK Induk                                          : Dr Ramlee Ismail (TD Siswazah)

                                                          : PM Dr Hamidah Yusof (TD Akademik dan Antara Bangsa)

                                                          : Dr Ahmad Zainal Abidin bin Ahmad (KJ Pengurusan & Kepimpinan)

                                                          : Dr. Norlia Mat Norwani (KJ Perakaunan & Kewangan)

                                                          : Dr. Norashibah Abdul Jalil (KJ Ekonomi)

Ketua Kluster Penyelidikan       

Prof. Dr. Azham Bin Md Ali (Ketua)& Prof. Madya Khalid Bin Ismail (Perakaunan dan Kewangan)

Dr. Mohd Yahya Bin Mohd Hussin (Ketua) & Dr. Norimah Binti Rambeli@Ramli (Ekonomi)

Prof. Madya Hariri Bin Kamis (Ketua), Prof. Madya Dr. Nek Kamal Bin Yeop Yunus Dandr. Nor Azrin Bin Md Latip (Pengurusan dan Kepimpinan)

Ketua Kluster Perundingan        

Dr. Noor Lela Binti Ahmad (Ketua) & En. Norizan Saad (Perakunan Dan Kewangan)

Dr. Fidlizan Muhammad (Ketua) & Dr. Zainizam Zakariya (Ekonomi)

Prof. Dr. Abdul Jumaat Mahajar (Ketua) & Dr. Kamaruddin Musa (Pengurusan Dan Kepimpinan)