^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan

Jabatan baharu ini dibentuk dengan penambahbaikan dari segi penumpuan bidang pengurusan dan perniagaan. Kepakaran ahlinya merangkumi beberapa disiplin dan pengkhususan seperti statistik perniagaan, perniagaan antarabangsa, pemasaran, gelagat organisasi dan pengurusan sumber manusia, pengurusan operasi dan pengurusan maklumat pengurusan.

Pengurusan ialah proses untuk melancarkan perjalanan aktiviti perniagaan dan bukan perniagaan dalam usaha menyusun strategi yang melibatkan sumber manusia, kewangan dan fizikal.

Maklumat tenaga akademik Jabatan adalah seperti berikut:

Bil.

Nama Staf Akademik

Kelayakan Akademik

No. Telefon & E-mel

1.

Profesor Dr. Omar bin Abdull Kareem

 

Ph.D. HRD. (Virginia Tech), M.Ed. (UM), B.Ed. (UPM), Dip. T&D (Auckland), Cert. Ed (MPTI)

05-450 6555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Profesor Dr. Shahril @ Charil bin Hj. Marzuki

Ph. D Pentadbiran Pendidikan, (UKM),

Sarjana Pentadbiran Pendidikan, (University of Wales, United Kingdom),

Sarjana Muda Ekonomi (UM)

015-4811 7783

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Profesor Dr. Abdul Jumaat bin Mahajar

 

PhD (Keele,Staffordshire),MBA (SNH), BBA(Quincy, Illinois),Diploma (Koperasi), Diploma in Business Studies (UiTM)

015-4811 7615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.

Profesor Madya Hariri bin Kamis

 

MSc. (Mgt.) (UUM), B.Econ.(UKM), Dip. Edu. (UKM)

015-4811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Profesor Madya Dr. Hamidah

binti Yusof

PhD Edu. Admin. (Univ. of Wisconsin),

M. Sc. Edu. Administration (Univ. of Wisconsin), M.A. Edu. Planning (UKM), BA (Hons.) Geography (UKM), Dip. Edu. (UKM)

015-4811 7490@7273

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7.

Profesor Madya Dr. Hj. Nek

Kamal bin Yeop Yunus

PhD (Marketing) (UUM), M. Sc. (Mgt.) (UUM), BBA (Hons.) Marketing (UiTM), DBS (UiTM), Cert. Ed. (TESL)

015-4811 7616

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8.

Profesor Madya Dr. Che Mohd Zulkifli bin Che Omar

DBA (USM), MBA, BBA (Marketing) (Eastern New Mexico Univ.), Dip. Edu. (UTM)

015-4811 7524@7560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

 

Dr. Khuan Wai Bing

 

PhD (UPM), M. Tech. Mgt. (HRD) (UTM), BA (Hons.) (UM), Dip. Edu. (UM)

015-4811 7531

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10.

Dr. Abdul Raheem bin Mohamad Yusof

PhD.(Bus. Mgt.)(UiTM), MBA (Finance) (UKM), MSc. (Marketing)(Stirling), BBA (UKM), Edu. Cert. (MPRM)

05-458 2525

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11.

Dr. Jane Teng Yan Fang

Ph.D Extension Education (UPM), M. Sc HRD (UPM), B. Ed TESL (UM), Diploma TESL (IPIK), Sijil Perguruan IPPPP

015-4811 7620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12.

Dr. Kamarudin bin Musa

PhD (UKM), M. Edu.(UKM), BA (Hons.), Dip. Edu. (UTM)

015-4811 7594

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13.

Dr. Jamal @ Nordin bin Yunus

Ph.D Pengurusan Pendidikan, (UUM), MEd. (Edu. Plan.) (USM), BA.Ed. (Geo) (USM)

015-4811 7537@7274

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Dr. Marinah binti Awang

 

PhD Pengurusan (Human Resource Management) University of Stirling, Scotland (2009), M. Sc.(HRD) (UPM), BA. (Hons), (UKM), Dip. Edu. (Univ. of Western Aust.)

015-4811 7715

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15.

Dr. Ahmad Zainal Abidin bin Abd. Razak

 

DBA, USM,(2009)

M. B. Mgt. (Pengurusan Perniagaan) Ohio University USA(1997),

BBA (Pengurusan Operasi) (UiTM)(1996),

Dip. In Banking Studies, (UiTM)(1990)

015-4811 7510

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16.

Dr. Zahari bin Hashim

PhD Pentadbiran Pendidikan (UKM),

MSc. (Edu. Admin) (UPM), B.Econ. (Hons.) UKM, Dip. Edu, (UKM), DBS (UiTM)

015-4811 7551@7275

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17.

Dr. Abd Rahman bin Ahmad

Ph.D Con. Edu (UPM), M.A Psikologi (UKM), B.Ed. (UPM)

015-48117597

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18.

En. Osman bin Jusoh

MSc. Mgt. (UUM), B.BA (Hons.)(UKM), Dip. Pend. (UKM)

015-4811 7598

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19.

En. Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah

M. Sc. (Mgt.) (UM), B. Econs. (UKM), Dip. Edu. (UKM)

015-4811 7596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20.

En. Khalizul bin Khalid

 

M. Sc. Pengurusan Maklumat, (UiTM)(2001),

B. Applied Sc. (Hons.) Biologi Gunaan (Biologi Akuatik), (USM)(1996)

015-4811 7521

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21.

Tn. Hj. Nazirmuddin bin Ahmad

M. Ed. (USM), B. Ed. (UPM), Cert. Ed. (MPSI)

015-4811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22.

Dr. Suraini binti Mohd Rhouse

MBA (UUM), BBA (UUM)

015-4811 7574

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   23.

Pn. Azita binti Yonus @ Ahmad

MCL (IIUM), LLB (Hons.) (IIUM)

015-4811 7465

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

24.

Dr. Suriani binti Abdul Hamid

MBA (UKM), BBA(UKM), Dip. (Acct.) (UiTM)

 

015-4811 7613

05-450 5152

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

25.

Dr. Khalip bin Musa

MBA (UKM), B.A. (Hons.) (UM), Dip. Edu. (UIAM)

015-4811 7579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

26.

En. Kamarul Bahari bin Yaakob

MSc (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti) (UKM), B.Sc. (Perniagaan tani) (UPM)

015-4811 7327 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27.

Pn. Bahijah binti Abas

MBA (UUM), BBA (UUM)

Cuti Belajar

28.

Dr. Rosfizah binti Md. Taib

LLM(UKM, LLB (UKM)

015-4811 7460

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29.

Dr. Mohd Asri bin Mohd

Noor

MSc (Ed. Mgt), B.Ed (Hons) (UM), TESL (UiTM)

015-4811 7539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

30.

Pn. Norsamsinar binti Samsudin

 

MBA(UKM), BBA(UPM)

015-4811 7650

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

31.

Pn. Zuraidah binti Zainol

MBA (UUM), BBA (UUM)

Cuti belajar

32.

Pn. Suzyanty binti Mohd Shokory

MSc (Quality and Productivity Improvement) (UKM), BBA (UUM)

015-4811 7479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

33.

Pn. Wan Salmuni binti Wan Mustafa

MSc (UKM), BBA (UUM)

Cuti belajar

 

34.

Dr. Nurul Fadly bin Habidin

MBA (UUM), BBA (Hons.) (UUM)

 

015-4811                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

35.

Dr Jessnor Elmy binti Mat Jizat

Master of Information Management and System (Business Intelligent) (Monash University Melbourne, Australia, B.Sc. Computer Science (Information System (UTM), Dip. Computer Science (UTM)

015-4811 7385 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36.

Pn. Rafiduraida binti Abdul Rahman

MBA (UKM), BBA (Kewangan) (UUM)

 

37.

En. Ahmad bin Mahmood

MBA (Marketing) Oklahoma, BSB (Finance) Oklahoma, DIA (UiTM)

015-4811 7573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

38.

Dr. Mad Ithnin bin Salleh

MSc (Operational Management) (UiTM), BBA (UUM)

015-4811 7638

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

39.

Cik Thuraiya binti Zakaria

MSc. Pengurusan Maklumat, UiTM, BBA (Hons.) (Pengurusan Operasi), UiTM, Dip.Ed. (Teknologi Maklumat dan Perdagangan), UIAM, Dip. Analisis Pelaburan, UiTM.

015-4811 7546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

40.

Dr. Nor Azrin bin Md. Latip

MBA (UUM), BBA (Hons) (UUM)

015-4811 7641 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

41.

En. Mohd Qairulredzuan bin Mohd Daud

MBA (International Business) University Of Queensland, Brisbane(2009), BBA (Perniagaan Antarabangsa), UiTM, Dip.   Pengurusan Perniagaan, UiTM


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

42.

Pn.  Norlaile binti Salleh Hudin

B(Hons.) Sains Pemutusan, UUM


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Jabatan Perakaunan dan Kewangan

Kekuatan Jabatan adalah para tenaga pengajarnya yang pakar dalam bidang masing-masing untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti penyelidikan dalam bidang perakaunan dan kewangan.

Matlamat Jabatan adalah untuk mengembangkan lagi program- program baharu berkaitan bidang perakaunan yang akan memberi manfaat kepada semua. Jabatan juga berhasrat untuk mengembangkan penyelidikan – penyelidikan di dalam bidang perakaunan dan kewangan.

Maklumat tenaga pengajar adalah seperti berikut:

Bil.

Nama pensyarah

Kelayakan Akademik

No. Telefon & E-mel

1.

Profesor Dr. Azham bin Md. Ali

 

PhD Accounting, The University Of Manchester, England, MSc. Acc. (Accounting), University Of Arkansas Fayetteville, Ar72701, USA.

015-4811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.

Profesor Madya Khalid bin Ismail

CMA (Aust.) MSc. (Mgt.) (UUM), BBA (Acct.) (Michigan, USA), Dip.In Acc. (UiTM), Edu. Cert. (MPT)

015-4811 7111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Dr. Norlia binti Mat Norwani

Ph.D (UKM), MBA, BBA (Finance) (BSU, USA), Dip. Edu. (UM), AFFILIATE (RFP)

015-4811 7518

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.

Dr. Rohaila binti Yusof

Ph.D (UKM), MBA (Acct.) (UNH), BBA (Acct.) (SUNY), Dip. Edu.(UIA), AFFILIATE (RFP)

015-4811 7272

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.

Dr. Noor Lela binti Ahmad

Ph.D (UKM), MBA (ACCT.) (UUM), B.Acct.(UUM)

015-4811 7532

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.

Mejar Mohamad Ali Roshidi bin Ahmad

CMA (Aust.), M.Sc. (HRD) (UNIMAS), B.Acct. (UUM), Dip. Edu. (USM)

015-4811 7472

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7.

En. Norizan bin Saad

MBA (UKM), CA (Mal), CMA (Aust.), B.Acct. (Hons.) (UKM)

015-4811 7550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8.

En. Baharudin bin Omar

MBA (UKM), B. Acct. Hons. (UKM), Cert. Ed. (MPTKL)

015-4811 7478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9.

Dr. Ibrahim bin Tamby Chek

CMA (Aust.), MBA (UKM), B. Acct.(Hons.) (UUM), DIA (UiTM), Cert. Ed. (MPTKL)

015-4811 7595

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10.

En. Wan Mohd. Nazri bin

Wan Daud

MBA, UUM, BBA, UiTM, Dip. Pengurusan Bank, UiTM.

015-4811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11.

En. Sharul Effendy bin Janudin

MBA (UUM), Bact. (UUM)

Sambung Belajar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12.

Pn. Rosmini binti Ismail

 

M.Acct. (UiTM), B.Acct. (Hons.) (UKM)

015-4811 7523

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13.

Pn. Zuriadah binti Ismail

MBA (Acct.) (UUM), B. Acct. (UUM)

Cuti Belajar

14.

Dr. Hazianti binti Abdul Halim

M.Acct. (UiTM), B. Acct. (UiTM)

015-4811 7452

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15.

Dr. Nooraisah binti Katmun@Katmon

M.Acct. (IIUM), B.Acct. (UPM), Dip. Investment Analysis (RIIAM, KLSE)

015-4811 7535

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16.

Dr Hartini binti Jaafar

M.Sc. (International Acct.) (UUM), PostGradute Dip. In Professional Acct. (MU,NZ), BBS (Acct.) (MU, NZ)

015-4811 7453 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Dr. Syed Ismail bin Syed Mohamed

MBA (Acct.) (UUM), BAC (acct.) (UKM), Cert. Basic Edu. KPM – Pendidikan Sek. Men. (Perdagangan Khas) MPT,KL, Dip. In Business Studies, UiTM

015-4811 7464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Dr. Mohd Abdullah bin Jusoh

MBA (UKM), B.ACC. (UKM) 

015-4811 7657                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19.

Dr. Rusliza binti Yahaya

M.Acct. (UiTM), BA Acct. & Finance (Hons.) (Plymouth, UK)

015-4811 7512                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20.

Dr. Nor hanani binti Ahmad Rapani

Macc (UiTM), Bacc. (Hons) (Acct.) (UiTM)

 

015-4811 7511                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text33820); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     

21.

Pn. Anis Suriati binti Ahmad

Macc (UiTM), BBS (Acct.) (UiTM)

015-4811 7747                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22.

En. Anuar bin Sarun

Macc. (Forensic Accounting) University of Wollongong, Bacc., UiTM, Dip. Perakaunan, UiTM

Cuti Belajar

 

 

Jabatan Ekonomi

Jabatan ekonomi ditubuhkan selaras dengan objektif program ISMP (Ekonomi) dengan Kepujian iaitu untuk melahirkan graduan yang berkebolehan menjadi guru ekonomi yang berilmu, kreatif, inovasi, berdedikasi, dan futuristik serta peka kepada perubahan global dalam pelaksanaan dasar pendidikan dan kebangsaan. Menyediakan pendidik dengan ilmu ekonomi dan perniagaan yang mutakhir, menyediakan pendidikan dengan kecekapan dan kemahiran profesioanl yang diperlukan oleh seorang guru ekonomi, meningkatkan kefahaman pendidik tentang aspek pedagogi yang terkini dalam menyampaikan pengajaran mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah yang berkaitan dengan ekonomi, menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dan multimedia sebagai alat yang penting dan berkesan dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Maklumat tenaga pengajar sedia ada adalah seperti berikut:

Bil.

Nama pensyarah

Kelayakan Akademik

No. Telefon & E-mel

1.

Profesor Madya Dr. Noor Al-Huda binti Abdul Karim

 

PhD Ekonomi (Univ of New England, Australia), M.Econs. (International Economics)(Takushoku Univ, Tokyo), B.Econs. (UIA)

015-4811 7516

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.

Dr. Ramlee bin Ismail

 

PhD (Ekonomi Pendidikan) Univ. Of Stirling, Scotland, Sekon.(UKM), B.Econ.(UM), Dip. Edu. (UKM)

015-4811 7717

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .my

 

3.

Dr. Mohd Yahya bin Mohd Hussin

 

PhD Ekonomi (Ekonomi Islam) Universiti Malaya(2009), BSh (Ekon) Hons. (UM),

Mecon (UKM)

015-4811 7630

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.

Dr. Norasibah binti Abd Jalil

PhD Economics (UIA), M.Econs. (UIA), B.A. Econs. (Texas Tech. Univ., USA)

015-4811 7475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Dr. Gan Pei Tha

 

PhD Ekonomi Kewangan (UM), M.Econs. (UPM), B.Econs. (UPM), Dip. Business (UK)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Dr. Khoo Yin Yin

PhD Pendidikan Ekonomi & Perdagangan (USM), M.Econs. (USM), B.Ed (Hons)(USM)

015-4811 7457

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Dr. Azila binti Abdul Razak

PhD Islamic Finance (Durham University), Sekon.(UKM), B.Econ (UKM)

 

015-4811 7609

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

En. Shahrun Nizam bin Abdul Aziz

M.Econs (UPM), B.Econs (UKM), Cert. Ed. (MPTAA)


9.

En. Asmawi bin Hj. Hashim

M.Ec (UUM), B.Ec (UUM)

015-4811 7584

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10.

Pn. Emilda binti Hashim

 

M.Ec. (UM), B.A. (Pittsburgh)

 

015-4811 7665                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11.

Dr. Fidlizan bin Muhammad

 

M.Ekon, BSh (Ekon) Hons. (UM)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Pn. Nurhanie binti Mahjom

 

M.Econ (UKM), B.Econ.Hons (UKM)

 

015-4811 7410

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Pn. Normala binti Zulkifli

M.Ec (UUM), B.Ec (UUM)

 

Cuti Belajar

14.

Dr. Norimah binti Rambeli @ Ramli

M.Econ (UKM), B.Econ. (UKM)

 

015-4811 7449

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Dr. Zainizam bin Zakariya

PhD (Economics of Education)(Aberdeen University)

M.Ec (UKM),

B.Ec (UUM)

 

015-4811 7727

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Pn. Fatimah Salwa binti Abd. Hadi

M.Econ(Ekonomi Islam) (UIAM),

B.Econ. (Honours) (UIAM)

015-4811 7207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.