Untuk maklumat lanjut sila layari laman web ini

http://www.international.upsi.edu.my/how-to-apply-c1f8x

 

 LANGKAH 1

Sila isi dan lengkapkan borang  permohonan   AKAD/21/1 Form.

 

 LANGKAH 2

Untuk maklumat mengenai program ijazah pertama, sila rujuk programmes offered.

 

 LANGKAH 3

Membuat proses bayaran sebanyak USD25 kepada Bendahari UPSI menggunakan:

-draf bank antarabangsa atau

-bayaran tunai kepada


LANGKAH 4

Melengkapakan semua dokumen-dokumen berikut:LANGKAH 5

Hantar semua dokumen yang lengkap ke alamat berikut:

Pengarah

Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

 

Perak MALAYSIA