^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

Fakulti ini menawarkan lima (5) program pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP), empat belas (24) program peringkat Sarjana dan sepuluh (22) bidang Doktor Falsafah.  FPE sentiasa memastikan semua program pengajian yang ditawarkan adalah terkini dan memenuhi standard kualiti semasa dengan mengadakan proses semakan semula kurikulum pengajian mengikut tempoh yang ditetapkan. Fakulti juga turut berusaha untuk membuat penawaran program-program pengajian baharu mengikut kehendak pasaran semasa.