Bengkel Kaedah Penyelidikan STPM

 

Tarikh: 17 Ogos, 2016 dari jam 8.30 pagi – 5.00 petang

Tempat: Makmal Komputer, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

 

Butiran Program:

Melibatkan penyertaan berbayar daripada 10 buah sekolah sekitar Perak dan Selangor.

Seramai 13 orang guru STPM telah hadir bagi mempelajari teknik yang betul dalam penyediaan penulisan kerja kursus bagi subjek Ekonomi. Teknik ini kemudiannya boleh diaplikasikan oleh guru-guru STPM di sekolah masing-masing

FPE merancang untuk meneruskan program ini pada setiap tahun berikutan sambutan dan maklumbalas yang menggalakkan daripada guru-guru.