Program Doktor Falsafah yang ditawarkan ialah :

 1. Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 2. Doktor Falsafah (Perancangan dan Dasar Pendidikan)
 3. Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan)
 4. Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan)
 5. Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan)
 6. Doktor Falsafah (Perakaunan)
 7. Doktor Falsafah (Pengurusan Kewangan)
 8. Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 9. Doktor Falsafah (Ekonomi Pembangunan)
 10. Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 11. Doktor Falsafah (Ekonomi)
 12. Doktor Falsafah (Ekonometrik)
 13. Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa)
 14. Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi)
 15. Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)
 16. Doktor Falsafah (Ekonomi Islam)
 17. •Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan)
 18. Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 19. Doktor Falsafah (Pemasaran)
 20. Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)
 21. Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)
 22. Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 23. Doktor Falsafah (Sistem Maklumat Pengurusan)