Program ijazah sarjana yang ditawarkan ialah :

  1.  ijazah sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
  2.  ijazah sarjana Ekonomi (Pengurusan Ekonomi)
  3.  ijazah sarjana Pendidikan (Perakauanan)