Program Peringkat Ijazah Sarjana Muda  Pendidikan (ISMP) yang ditawarkan ialah :

  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian 
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) Dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) Dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian 
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan dan Perdagangan) Dengan Kepujian

 

Program Peringkat Ijazah Sarjana Muda (ISM) yang ditawarkan ialah :

  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kewangan Islam) dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjan Muda Ekonomi ( Kewangan) dengan kepujian