^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

Senarai Program Pasca Siswazah yang ditawarkan :

 

Muat Turun Senarai Program ditawarkan

 

Program

Mod

Bidang pengajian yang ditawarkan

Sarjana Pendidikan

(Master of Education)

A.Penyelidikan

B.Penyelidikan dan Kerja Kursus

C.Kerja Kursus

 • Pengurusan Pendidikan

Education Management

 • Pengurusan Perniagaan

Business Management

 • Ekonomi

Economics

 • Perakaunan

Accounting

Sarjana Pendidikan

(Master of Education)

A.Penyelidikan (Research)

 • Perancangan dan Dasar Pendidikan

Educational Planning and Policies

Sarjana Pentadbiran Perniagaan

(Master of Business Administration)

C. Kerja Kursus

 • Pendidikan

Education

 • Latihan dan Pembangunan Organisasi

Organization Training and Development

Sarjana Pengurusan

(Master of Management)

A. Penyelidikan

(Research)

 • Keusahawanan

Entrepreneurship

 • Pemasaran

Marketing

 • Pengurusan Strategik

Strategic Management

 • Pengurusan Sumber Manusia

Human Resource Management

 • Pembangunan Sumber Manusia

Human Resource Development

 • Pengurusan Sistem Maklumat

Management Information System

 • Pengurusan Perniagaan

Business Management

 

Sarjana Perakaunan

A.Penyelidikan

(Research)

 • Kewangan Islam

Islamic Finance

 • Perakaunan Pengurusan

Management Accounting

 • Perakaunan Kewangan

Financial Accounting

 • Perakaunan

Accounting

 • Pengurusan Kewangan

Managerial Accounting

 

Sarjana Ekonomi

(Master of Economics)

A.Penyelidikan

(Research)

 • Ekonomi Pembangunan

Economics Development

 • Ekonomi Kewangan

Economics Finance

 • Ekonomi

Economics

 • Ekonometrik

Econometric

 • Ekonomi Islam

Islamic Economics

 • Ekonomi Perdagangan Antarabangsa

Economics of International Trade

 • Ekonomi Pengurusan Dan Organisasi

Economics of Management and Organization

 • Ekonomi Keusahawanan dan Industri

Entreprepneurial and Industrial Economics