^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

PROGRAM DOKTOR FALSAFAH

 

Program

Mod

Bidang pengajian yang ditawarkan

Ijazah Doktor Falsafah

(Doctor of Philosophy)

A.Penyelidikan

(Research)

 • Pengurusan Pendidikan

Education Management

 • Pendidikan Pengurusan Perniagaan

Business Management Education

 • Pendidikan Ekonomi

Economics Education

 • Pendidikan Perakaunan

Accounting Education

 • Perancangan dan Dasar Pendidikan

Educational Planning and Policies

 • Keusahawanan

Entrepreneurship

 • Pemasaran

Marketing

 • Pengurusan Strategik

Strategic Management

 • Pengurusan Sumber Manusia

Human Resource Management

 • Pembangunan Sumber Manusia

Human Resource Development

 • Pengurusan Sistem Maklumat

Management Information System

 • Pengurusan Perniagaan

Business Management

 • Kewangan Islam

Islamic Finance

 • Perakaunan Pengurusan

Management Accounting

 • Perakaunan Kewangan

Financial Accounting

 • Perakaunan

Accounting

 • Pengurusan Kewangan

Managerial Accounting

 • Ekonomi Pembangunan

Economics Development

 • Ekonomi Kewangan

Economics Finance

 • Ekonomi

Economics

 • Ekonometrik

Econometric

 • Ekonomi Islam

Islamic Economics

 • Ekonomi Perdagangan Antarabangsa

Economics of International Trade

 • Ekonomi Pengurusan dan Organisasi

Economics of Management and Organization

 • Ekonomi Keusahawanan dan Industri

Entrepreneurial and Industrial Economics