Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

 

Segala bagi puji ALLAH, kebesaran-Nya dan rahmat-Nya, pertamanya saya ingin merakamkan ribuan terima kasih

 

kerana memilih Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai tempat bagi

 

menimba ilmu dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian.

 

Saya amat mengalu-alukan kedatangan anda ke UPSI. Saya percaya anda telah membuat pilihan yang tepat

 

dan buktikanlah keazaman anda itu melalui kecermelangan yang anda perolehi dalam pengajian nanti.

 

Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi berusaha sedaya upaya untuk memenuhi segala tuntutan semasa demi

 

memartabatkan bidang pendidikan. Usaha ini tidak akan berjaya jika tidak mendapat sokongan daripada

 

anda semua. Justeru itu, gunakanlah peluang yang telah diberi untuk menimba ilmu sebanyak mungkin

 

kemahiran dan pengetahuan demi kemajuan diri, fakulti dan pendidikan pada keseluruhannya.

 

Selamat Maju Jaya.

 

 Proffesor Madya Dr. Hamidah Binti Yusof

 

Dekan

 

Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi

 

Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Leading Future Mind