KPI 1

% Graduan yang bekerja pada tarikh konvokesyen 

KPI 2

Kadar keciciran pelajar 

KPI 3

Bergraduat dalam tempoh masa 

KPI 4

% graduan sebagai usahawan

KPI 5

Perkadaran ahli akademik dengan jumlah penulisan dalam jurnal berindeks 

KPI 6

Jumlah sistasi per pernsyarah 

KPI 7

Penilaian pelajar terhadap pensyarah ( mendapat penilaian 80% dan ke atas)

KPI 8

Bilangan konsultansi/ perundingan

KPI 9

Bilangan penganjuran program PSH (Kursus Jangka Pendek) 

KPI 10

Bilangan pelajar yang meneruskan pengajian selepas bergraduat 

KPI 11

Bilangan peserta APEL mengikuti program di UPSI

KPI 12

% pendapatan yang dijana sendiri daripada keseluruhan perbelanjaan operasi

KPI 13

% kakitangan mencpai tahap kepuasan bekerja/pelanggan berdasarkan Customer Perception Index (CPI)

KPI 14

Bilangan ahli akademik yang menjadi penyelidik utama 

KPI 15

Bilangan penyelidik berteraskan pendidikan 

KPI 16

Bilangan produk yang dikomersilkan

KPI 17

Bilangan pelajar antarabangsa 

KPI 18

Bilangan kursus yang memenuhi kriteria sebagai Mod Pelajaran Teradun

KPI 19

Bilangan kursus yang ditawarkan secara universal melalui MOOC