UPSI telah berjaya mendapat pensijilan MS ISO 9001:2008 pada 29 Disember 2014 dan pensijilan ini sah sehingga 28 Disember 2017. Untuk itu, penggunaaan Logo MS ISO 9001:2008 perlu diletakkan di bahagian bawah surat, memo, sampul surat, kad nama dan lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan. 

Sila ambil maklum bahawa, UPSI perlu menggunakan ketiga-tiga logo akreditasi iaitu logo UKAS, logo Standards Malaysia dan logo IQNet dan ia tidak boleh diasingkan.