VISI

 

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi bertekad menjadi institusi yang berprestij dan peneraju dalam bidang kepakaran teras

 

berdasarkan kekuatan nilai bitara, amalan tradisi unggul, budaya akademik terbilang dan berprinsip, merentasi

 

sempadan nasional dan antarabangsa.

 

 

MISI

 

i. Berusaha mendokong dasar-dasar negara dengan melahirkan graduan bertaraf professional dan berktrampilan

 

melalui kecemerlangan akademik dan penyelidikan dalam bidang teras yang diiktiraf.

 

ii. Membangunkan anggota organisasi yang berintegriti, berkelayakan, berpandangan jauh dan mampu melakukan

 

lonjanakan saujana dalam bidang kepakaran teras secara berterusan.

 

iii. Membangunkan kecemerlangan pensyarah dan pelajar bagi memenuhi keperluan piawai yang ditetapkan.

 

iv. Memberi impak kepada masyarakat melalui penerbitan, perundingan dan wacana intelektual.