FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS

Objektif Kualiti FPE

Bil.  Objektif Kualiti Sasaran
1 Nisbah pensyarah-pelajar bagi jumlah pelajar sepenuh masa adalah seperti yang ditetapkan oleh MQA. Rujuk Dokumen MQA
2 Sekurang-kurangnya 95% pelajar (Diploma / Ijazah Sarjana Muda & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan. ≥95%
3 Memastikan 95% pensyarah mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian pembelajaran oleh pelajar untuk setiap semester. ≥95%
4 Memastikan 100% kursus mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian kursus oleh pelajar dalam Penilaian Pembelajaran untuk setiap semester. 100%
5 Sekurang-kurangnya 95% kursus yang mendapat tahap baik (65% ke atas) di dalam indeks pemantauan hasil pembelajaran (CLOM) bagi setiap semester. ≥95%
6 Sekurang-kurangnya 40% daripada staf akademik sebagai Penyelidik Utama. ≥40%
7 Memastikan 100% pensyarah di fakulti menghasilkan artikel jurnal berdasarkan KPI Pensyarah (DS 45/51/52/53/54/JUSA) 100%
8 Sekurang-kurangnya 80% pelajar berpuas hati dengan persekitaran pembelajaran mengikut kemudahan yang disediakan. ≥80%
9 100% staf UPSI (tetap dan kontrak) memenuhi mata minimum CPD yang ditetapkan. 100%
10 Memastikan 100% cadangan dan aduan rasmi diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja. 100%

 

Prosidur Dokumentasi