FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS

Penajaan

Buat masa ini UPSI tidak menawarkan sebarang bentuk  biasiswa namun pelajar boleh cuba memohon biasiswa yang ditawarkan menerusi agensi-agensi berikut:

Agensi Tempatan:

 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Yayasan Pelajaran MARA
 • Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
 • Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
 • Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
 • Kementerian Pertahanan
 • PTPTN

Agensi Yayasan Negeri:

 • Yayasan Wilayah Persekutuan
 • Yayasan Perak
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
 • Yayasan Selangor
 • Yayasan Melaka
 • Yayasan Pahang
 • Yayasan Sarawak
 • Lembaga Biasiswa Negeri Kedah
 • Yayasan Pelajaran Johor
 • Yayasan Terengganu
 • Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Perlis
 • Tabung Amanah Pinjaman Penuntut Pulau Pinang
 • Yayasan Kelantan
 • Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)

 • Yayasan Khazanah
 • Yayasan Telekom (TM)
 • Petronas
 • Bank Negara
 • Yayasan Proton
 • Yayasan Bursa Malaysia
 • Yayasan FELDA
 • Yayasan Tenaga Nasional berhad (TNB)
 • Creative Industry Lifelong Learning Programme

Agensi Swasta:

 • ASTRO
 • HSBC
 • MAXIS
 • UEM Group Berhad
 • United Malacca Berhad
 • Utusan Group
 • Yayasan Sime Darby
 • The Star
 • Kuok Foundation Berhad
 • GAB Foundation
 • Yayasan Tunku Abdul Rahman

 

Pelajar Antarabangsa:

 • Biasiswa Antarabangsa Malaysian International Scholarship (MIS)- Ijazah Lanjutan
 • Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP)