FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
Makluman

UPSI telah berjaya mendapat pensijilan MS ISO 9001:2008 pada 29 Disember 2014 dan pensijilan ini sah sehingga  28 Disember 2017.

Untuk itu, penggunaaan Logo MS ISO 9001:2008 perlu diletakkan di bahagian bawah surat, memo, sampul surat, kad nama dan lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan.

Sila ambil maklum bahawa, UPSI perlu menggunakan ketiga-tiga logo akreditasi iaitu logo UKAS, logo Standards Malaysia dan  logo IQNet dan ia tidak boleh diasingkan.