Belajar dari yang terbaik
 

 Di Universiti, pelajar akan menerima ilmu daripada  penyelidik terkenal dan pemimpin industri yang

 

mempunyai pencapaian cemerlang. Pensyarah amat bersemangat, cemerlang dan berdedikasi untuk

 

berkongsi pandangan dan ilmu  mereka.

 

 
Reputasi untuk mencapai kecemerlangan

 

Kami menawarkan pendidikan yang berkualiti, mendedahkan idea-idea baru dan melengkapkan pelajar dengan

 

 kemahiran dan pengetahuan untuk masa depan pelajar.

 

 

Ijazah yang diiktiraf dan dihormati
 

Program kami meliputi pelbagai bidang dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). 

 

 

Sumber-sumber pembelajaran yang terbaik
 

Pelajar boleh belajar daripada modul bercetak atau mengakses kepada sumber-sumber pembelajaran kami

 

secara atas talian. Beberapa contoh daripada sumber-sumber atas talian termasuk bahan-bahan kajian yang

 

interaktif, kuiz, video ceramah dan forum perbincangan.

 

 

Pelbagai pilihan dan kefleksibelan

 

Pelajar mungkin mempunyai komitmen sendiri. Pelajar pascasiswazah terutamnya boleh memilih untuk belajar

 

separuh masa atau sepenuh masa. Kami juga menawarkan program Eksekutif MBA bagi eksekutif kanan atau

 

pertengahan dan program pengurusan pendidikan untuk guru-guru tempatan agar  berjaya dalam bidang pendidikan

 

walaupun mereka sibuk.