TERAS 1: MEMARTABATKAN UPSI SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

 

Objektif 2: UPSI sebagai pusat rujukan yang berkaitan dengan pendidikan guru

 

Strategi:

 

i. Merealisasikan agenda Sekolah Makmal mengikut acuan UPSI

 

 

ii. Meningkatkan kualiti dan kepakaran pensyarah pendidikan

 

 

iii. Meningkatkan penyelidikan dan pentaksiran dalam bidang pendidikan berimpak tinggi

 

 

iv. Memperlihatkan elemen inovasi dalam pengajaran

 

 

v. Meningkatkan bilangan penerbitan ilmiah dalama kalangan academia

 

 

 

Kriteria KPI yang diukur:

 

 

1. Jumlah ahli akademik yang dilantik sebagai Professor Adjung / pelawat

 

 

2. Bilangan penyelidikan berteraskan pendidikan

 

 

3. Bilangan Penerbitan ilmiah

 

 

TERAS 3: MELONJAK KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN, PENERBITAN, PERUNDINGAN

 

 DAN PENGKOMERSILAN


Objektif 1: Melahirkan modal insan yang produktif, kreatif dan inovatif.

 

Strategi:

 

 

i. Memberi tumpuan kepada penyelidikan yang memberi impak kepada komuniti setempat.

 

 

ii. Menghasilkan penyelidikan yang berkualiti dan berimpak tinggi yang boleh menjadi rujukan

 

 

     kepada pembuat/penggubal dasar.

 

 

iii. Meningkatkan jumlah dana penyelidikan dari geran luar.

 

 

iv. Meningkatkan jumlah penerbitan artikel jurnal di dalam jurnal berindeks.

 

 

v. Meningkatkan jumlah ahli akademik yang menjadi penyelidik utama.

 

 

vi. Menjalin kerjasama penyelidikan dengan RU, university luar negara dan industri.

 

 

vii. Membentuk klinik penyelidikan di peringkat fakulti.

 

 

viii. Mewujudkan ekosistem penyelidikan yang kondusif mengikut bidang.

 

 

ix. Meningkatkan jumlah pelajar siswazah mod penyelidikan.

 

 

x. Menggalakkan penulisan artikel berindeks dikalangan pelajar siswazah.

 

 

xi. Meningkatkan jumlah pingat emas pada pertandingan penyelidikan.

 

 

xii. Menggalakan staf untuk terlibat/ mendaftar dengan persatuan luar.

 

 

Kriteria KPI yang diukur:

 

 

1. Perkadaran ahli akademik dengan jumlah penulisan dalam jurnal berindeks.

 

 

2. Jumlah dana penyelidikan dari geran luar.

 

 

3. Bilangan pelajar PhD.

 

 

4. Bilangan ahli akademik yang menjadi penyelidik utama.

 

 

5. Jumlah pingat emas yang dimenangi dari hasil penyelidikan.

 


Objektif 2: Menyediakan sistem sokongan yang mantap.

 

Strategi:

 

 

i. Membawa masuk pakar (reknown professor).

 

 

ii. Menganjurkan bengkel secara berkala.

 

 

iii. Memberi insentif kepada hasil penulisan jurnal berimpak tinggi.

 

 

iv. Pembentukkan kumpulan penyelidik berfokus dengan ekosistem penyelidikan (sistem mentoring).

 

 

Kriteria KPI yang diukur:

 

1. Bilangan SIG penyelidikan yang dibentuk.

 


Objektif 3: Mempertingkatkan pengkomersilan 

 

Strategi:

 

 

i. Meningkatkan kerjasama dengan industri.

 

 

ii. Mengadakan promosi melalui laman sesawang rasmi universiti.

 

 

iii. Menyediakan kemudahan bagi mewujudkan spin off company.

 

 

iv. Melaksanakan dasar 1 fakulti 1 Produk

 

 

Kriteria KPI yang diukur:

 

 

1. Bilangan produk yang dikomersilkan.

 

 

2. Nilai (RM) yang diperoleh menerusi aktiviti pengkomersilan.

 

 

3. Jumlah produk yang dihasilkan.