Bengkel Kaedah Penyelidikan STPM

 

Tarikh: 17 Ogos, 2016 dari jam 8.30 pagi – 5.00 petang

 

Tempat: Makmal Komputer, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

 

Butiran Program:

 

Melibatkan penyertaan berbayar daripada 10 buah sekolah sekitar Perak dan Selangor.

 

Seramai 13 orang guru STPM telah hadir bagi mempelajari teknik yang betul dalam penyediaan

 

penulisan kerja kursus bagi subjek Ekonomi. Teknik ini kemudiannya boleh diaplikasikan oleh

 

guru-guru STPM di sekolah masing-masing FPE merancang untuk meneruskan program ini pada setiap

 

tahun berikutan sambutan dan maklumbalas yang menggalakkan daripada guru-guru.