Program Doktor Falsafah yang ditawarkan ialah :

 

 • Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Perancangan dan Dasar Pendidikan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pengurusan Perakaunan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Perakaunan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pengurusan Kewangan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Pembangunan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonometrik)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)

 

 

 • Doktor Falsafah (Ekonomi Islam)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Keusahawanan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pemasaran)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)

 

 

 • Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)

 

 

 • Doktor Falsafah (Sistem Maklumat Pengurusan)