Program Ijazah Sarjana yang ditawarkan ialah :

 

 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)

 

 

 • Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan)

 

 

 • Sarjana Pendidikan (Ekonomi)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)

 

 

 • Sarjana Ekonomi

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Ekonometrik)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Pengurusan dan Organisasi)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Keusahawanan dan Industri)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Perdagangan Antarabangsa)

 

 

 • Sarjana Ekonomi (Ekonomi Islam))

 

 

 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Pemasaran)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)

 

 

 • Sarjana Pengurusan (Sistem Maklumat Pengurusan)

 

 

 • Sarjana Pendidikan (Perakaunan)

 

 

 • Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)

 

 

 • Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)

 

 

 • Sarjana Perakaunan (Pengurusan Perakaunan)

 

 

 • Sarjana Perakaunan

 

 

 • Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan)