Perlindungan Data

 


Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan

 

dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian 

 

yang tidak dibenarkan.

 Keselamatan Storan

 


Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan 

 

menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai..