MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +6015-4879 7771 / 7772 / 7773 / 7774 / 7776 / 7780 / 7827 / 7185
Faks: +6015-4879 7295