Bil.

Objektif Kualiti

Sasaran

1

Nisbah pensyarah-pelajar bagi jumlah pelajar sepenuh masa adalah seperti yang ditetapkan oleh MQA.

Rujuk Dokumen MQA

2

Sekurang-kurangnya 95% pelajar (Diploma / Ijazah Sarjana Muda & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

≥95%

3

Memastikan 95% pensyarah mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian pembelajaran oleh pelajar untuk setiap semester.

≥95%

4

Memastikan 100% kursus mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian kursus oleh pelajar dalam Penilaian Pembelajaran untuk setiap semester.

100%

5

Sekurang-kurangnya 95% kursus yang mendapat tahap baik (65% ke atas) di dalam indeks pemantauan hasil pembelajaran (CLOM) bagi setiap semester.

≥95%

6

Sekurang-kurangnya 40% daripada staf akademik sebagai Penyelidik Utama.

≥40%

7

Memastikan 100% pensyarah di fakulti menghasilkan artikel jurnal berdasarkan KPI Pensyarah (DS 45/51/52/53/54/JUSA)

100%

8

Sekurang-kurangnya 80% pelajar berpuas hati dengan persekitaran pembelajaran mengikut kemudahan yang disediakan.

≥80%

9

100% staf UPSI (tetap dan kontrak) memenuhi mata minimum CPD yang ditetapkan.

100%

10

Memastikan 100% cadangan dan aduan rasmi diberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

100%