VISI

 

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi bertekad menjadi institusi yang berprestij dan peneraju dalam 
 
bidang kepakaran teras berdasarkan kekuatan nilai bitara, amalan tradisi unggul, budaya
 
akademik terbilang dan berprinsip, merentasi sempadan nasional dan antarabangsa.
 

 

MISI

 

i. Berusaha mendokong dasar-dasar negara dengan melahirkan graduan bertaraf professional 
 
dan berktrampilan melalui kecemerlangan akademik dan penyelidikan dalam bidang teras
 
yang diiktiraf.
 
ii. Membangunkan anggota organisasi yang berintegriti, berkelayakan, berpandangan jauh dan
 
mampu melakukan lonjanakan saujana dalam bidang kepakaran teras secara berterusan.
 
iii. Membangunkan kecemerlangan pensyarah dan pelajar bagi memenuhi keperluan piawai
 
yang ditetapkan.
 
iv. Memberi impak kepada masyarakat melalui penerbitan, perundingan dan wacana intelektual.