FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS

Ketua Penyelidik

Penyelidikan yang diketuai oleh kakitangan akademik FPE dari tahun 2010 - 2016
orang menjadi Ketua Penyelidik
penyelidikan telah dijalankan
Dana Penyelidikan / Geran Swasta Tahun 2016
 
Tajuk Penyelidikan & Nama Penyelidik Penyumbang Dana Swasta Peruntukan (RM)
Pembentukan Model Pendidikan Sawit di Kalangan Pelajar Sekolah di Malaysia, Dr. Mohd Abdullah Jusoh KursiEndowmen
MPOB - UKM
25,000.00
Factors that Influence  Second Generation Decision to Work in Palm Industry: The  Case of FELDA, Dr. Nooraisah Katmun KursiEndowmen
MPOB - UKM
25,000.00
JUMLAH 50,000.00

Dana Penyelidikan Agensi Kerajaan Tahun 2016
   
Tajuk Penyelidikan & Nama Penyelidik Agensi Kerajaan Peruntukan (RM)
Indikator Risiko dan Keselamatan Pelajar dan Sekolah ke Arah Kesejahteraan Masyarakat, Prof. Madya Marinah Awang FRGS - KPT 61,500.00
Indeks Komposit untuk Mengukur, Menilai dan Merancang Peningkatan Tahap Kesejahteraan Warga Berumur, Prof. Madya Dr. Ramlee Ismail FRGS - KPT 76,200.00
Learn Healthcare Performance Improvement (LHPI) Tool For Malaysian Healthcare Industry, Dr. Nurul Fadly Habidin FRGS - KPT 48,000.00
Literasi Kepenggunaan Dan Perbelanjaan Masyarakat Malaysia Terhadap Produk dan Makanan Fungsian, Dr. Fidlizan Muhammad FRGS - KPT 57,000.00
JUMLAH 242,700.00
Untuk mengetahui geran - geran penyelidikan yang ditawarkan, boleh layari laman sesawang :