FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS

Penyelidikan di FPE

Penyelidikan telah selesai
Dana yang telah di terima (RM)
Dana yang telah di terima (RM)
Penyelidikan telah dikomersilkan
Penyelidikan dijalankan oleh FPE sendiri atau kolabrasi dengan mana - mana agensi kerajaan ataupun swasta samada tempatan mahupun antarabangsa

Ketua Penyelidik

Penyelidikan yang diketuai oleh kakitangan akademik FPE dari tahun 2010 - 2016
Senarai Lengkap Ketua Penyelidik
orang menjadi Ketua Penyelidik
penyelidikan telah dijalankan
Dana Penyelidikan / Geran Swasta Tahun 2016
 
Tajuk Penyelidikan & Nama Penyelidik Penyumbang Dana Swasta Peruntukan (RM)
Pembentukan Model Pendidikan Sawit di Kalangan Pelajar Sekolah di Malaysia, Dr. Mohd Abdullah Jusoh KursiEndowmen
MPOB - UKM
25,000.00
Factors that Influence  Second Generation Decision to Work in Palm Industry: The  Case of FELDA, Dr. Nooraisah Katmun KursiEndowmen
MPOB - UKM
25,000.00
JUMLAH 50,000.00

Dana Penyelidikan Agensi Kerajaan Tahun 2016
   
Tajuk Penyelidikan & Nama Penyelidik Agensi Kerajaan Peruntukan (RM)
Indikator Risiko dan Keselamatan Pelajar dan Sekolah ke Arah Kesejahteraan Masyarakat, Prof. Madya Marinah Awang FRGS - KPT 61,500.00
Indeks Komposit untuk Mengukur, Menilai dan Merancang Peningkatan Tahap Kesejahteraan Warga Berumur, Prof. Madya Dr. Ramlee Ismail FRGS - KPT 76,200.00
Learn Healthcare Performance Improvement (LHPI) Tool For Malaysian Healthcare Industry, Dr. Nurul Fadly Habidin FRGS - KPT 48,000.00
Literasi Kepenggunaan Dan Perbelanjaan Masyarakat Malaysia Terhadap Produk dan Makanan Fungsian, Dr. Fidlizan Muhammad FRGS - KPT 57,000.00
JUMLAH 242,700.00
Untuk mengetahui geran - geran penyelidikan yang ditawarkan, boleh layari laman sesawang Research Management & Innovation Centre