FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS

Dekan

Timbalan Dekan

Ketua - Ketua Jabatan

Pentadbiran