SEMINAR

pertandingan inovasi seminar penyelidikan kebangsaan (ino-spk2023)

5 Julai 2023

Persidangan Maya

E-Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2023

5 Julai 2023

Persidangan Maya

icame 2022

December 14 -15, 2022

08:30 am

Persidangan Maya

E-Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2022

17 Ogos 2022

08:30 am

Persidangan Maya

apcemAl 2021

October 12 -14, 2021

09:00 am

Persidangan Maya

e-Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2021

19 Ogos 2021

09:00 am

Persidangan Maya

seminar

Anjuran kami